Idea króla-patrioty – Henry St John Bolingbroke

Idea króla-patrioty, zawiera rozważania o dobrym władcy, będąc swego rodzaju odpowiedzią na Księcia Machiavellego – a także inne jego ważne prace, łącząc refleksję teoretyczną z analizą praktycznej polityki. Książka ukazała się dzięki staraniom Ośrodka Myśli Politycznej.

Tytuł: Idea króla-patrioty
Autor: Henry St John Bolingbroke
Wydawca: Ośrodek Myśli Politycznej
ISBN: 978-83-66112-03-2
Rok wydania: 2021
Liczba stron: 432
Okładka: miękka

Od wydawcy:
Wybór pism czołowego myśliciela politycznego XVIII w., jednego z pierwszych teoretyków instytucji partii i opozycji politycznej, rozważającego też m.in. idee podziału władzy, wolności i patriotyzmu. W tomie znalazło się najsłynniejsze dzieło Bolingbroke’a – Idea króla-patrioty, zawierające rozważania o dobrym władcy, będące swego rodzaju odpowiedzią na Księcia Machiavellego – a także inne jego ważne prace, łączące refleksję teoretyczną z analizą praktycznej polityki, wśród nich List do sir Williama Windhama – swoisty thriller polityczny, ukazujący kulisy nieudanego powstania jakobickiego w 1715 r.: świat dworskich intryg, walk frakcji, dyplomatycznych negocjacji.

O autorze:
Henry St John, 1. wicehrabia Bolingbroke (1678-1751), angielski polityk i myśliciel polityczny, minister królowej za panowania Anny Stuart i jeden z przywódców torysów, negocjator pokoju utrechckiego (1713), jakobita. Za współpracę z Jakubem III Stuartem – pretendentem do brytyjskiego tronu – utracił tytuł i majątek, a także wydano nań zaocznie karę śmierci. Przez kilka lat musiał żyć na emigracji we Francji. Po powrocie do ojczyzny był jedną z najważniejszych postaci opozycji wobec rządów premiera Roberta Walpole’a, w walce z którym stworzył swoje najważniejsze teksty polityczne. Przypisuje mu się istotną rolę w kształtowaniu brytyjskiego parlamentaryzmu i ewolucji programowej torysów. Inspirował m.in. Monteskiusza i walczących o swe prawa w monarchii brytyjskiej amerykańskich kolonistów. 

Spis treści

Książka jest dostępna na stronie wydawcy