„Hippiasz mniejszy” poszerzył Bibliotekę Klasyczną

Do redakcji Teologii Politycznej dotarły dziś pierwsze egzemplarze „Hippiasza mniejszego” – kolejnego dialogu Platona, jaki ukazuje się w serii „Biblioteka Klasyczna”. To wspólne przedsięwzięcie Teologii Politycznej, Ośrodka Myśli Politycznej oraz Państwowego Instytutu Wydawniczego

„Hippiasz mniejszy”, podobnie jak wcześniej opublikowane w serii dialogi („Kriton”, „Obrona Sokratesa”, „Eutyfron”), jest wydaniem dwujęzycznym. Tekst polski umieszczony został równolegle z greckim oryginałem. Tłumaczenia dzieła podjął się dr Michał Bizoń z Uniwersytetu Jagiellońskiego, który opatrzył je również obszernym komentarzem.

Wydanie „Hippiasza mniejszego” nie byłoby możliwe bez życzliwości Darczyńców. Jeszcze raz chcemy serdecznie podziękować Państwu za wsparcie.

***

„Hippiasz mniejszy” należy do wczesnych dialogów Platona. Jest także jednym z najważniejszych wśród pism Platońskich przykładów zastosowania metody elenktycznej, którą stosując, Sokrates zbija poglądy swoich rozmówców i wykazuje ich niewiedzę. Sokrates rozmawia z tytułowym bohaterem, sofistą, na temat możliwości zdecydowanego rozróżnienia oraz przeciwstawienia prawdomówności i kłamliwości. W wyniku zastosowania przez Sokratesa metody elenktycznej rozmówcy są zmuszeni do przyjęcia paradoksalnego wniosku, że ten, kto postępuje źle z własnej woli, jest człowiek dobrym i zarazem lepszym od tego, który postępuje źle mimowolnie. Dialog nie kończy się jednak żadną pozytywną konkluzją, lecz uznaniem własnej niewiedzy przez Sokratesa.

Książka jest dostępna w księgarni Teologii Politycznej – KLIKNIJ I KUP

KUP TERAZ5

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury