Fundacja Identitas ogłasza konkurs dla studentów i doktorantów na rok 2017

W tym roku Fundacja Identitas przyzna od jednej do dziesięciu nagród, z których każda wyniesie od 2000 do 20 000 zł. Ubiegać się o nie mogą studenci IV i V roku oraz doktoranci uczelni humanistycznych


Fundacja Identitas od kilku lat wspiera finansowo młodych pisarzy, naukowców i studentów działających w obszarze literatury i nauk humanistycznych. Robi to w formie grantów, nagród indywidualnych lub projektowych. Wzorem lat ubiegłych, również i w tym roku będą się mogli o nie ubiegać studenci i doktoranci z uczelni humanistycznych

W tym roku Fundacja Identitas przyzna od jednej do dziesięciu nagród, z których każda wyniesie od 2000 zł  do 20 000 zł. Ubiegać się  o nie mogą studenci IV i V roku studiów oraz doktoranci polskich uczelni humanistycznych. Prace osób składających wniosek o wsparcie finansowe powinny dotyczyć szeroko pojętego obszaru humanistyki, ze szczególnych uwzględnieniem literatury, historii, historii sztuki i twórczości dotyczącej tożsamości kulturowej, narodowej, regionalnej, etnicznej, religijnej, czy grupowej. Ważne jest, aby zgłaszany projekt pisarski, badawczy lub naukowy, był realizowany samodzielnie.

Zgłaszane prace powinny zawierać:
– streszczenie projektu (nie więcej niż 4 strony formatu A4);
– opinię opiekuna naukowego, lub osoby posiadającej co najmniej tytuł doktora, w dziedzinie, której dotyczy projekt;
– średnią ocen z ostatnich dwóch semestrów studiów (druk z uczelni lub podpisane ksero stron indeksu);
– dodatkowo potwierdzenie ewentualnej działalności w kołach lub towarzystwach; naukowych, a także ksero/skan innych otrzymanych nagród czy stypendiów.

Projekty można zgłaszać do 30 marca.
Ogłoszenie wyników będzie mieć miejsce nie później niż 30 maja 2017 roku.

Wszelkie pytania w sprawie Konkursu prosimy wysyłać na adres: biuro@identitas.pl

Z Regulaminem konkursu można zapoznać się na stronach Fundacji.

* * *

Głównym przedsięwzięciem Fundacji Identitas jest przyznawanie Nagrody  Identitas dla najlepszej książki poprzedniego roku. Do Nagrody zgłaszane mogą być prace z szeroko pojętego obszaru polskiej humanistyki. Jury przyznaje jedną niepodzielną nagrodę główną w dziedzinie humanistyki i literatury pięknej, jedną nagrodę w obszarze historii. Ponadto przyzna także od jednej do trzech nagród specjalnych, z których jedna może być poświęcona pracy zrealizowanej w innej formie, czy na innych nośnikach niż drukowane.

Pierwsza edycja Nagrody Identitas odbyła się w 2014 roku. W rozpowszechnianiu wiedzy o Nagrodzie istotnej pomocy udzieliły Fundacji między innymi TVP Kultura, TVP Historia, tygodnik Do Rzeczy. Darczyńcą nagrody głównej jest Fundacja PZU.

W minionym roku (grudzień 2016) jury Nagrody Identitas obradujące w składzie: Andrzej Paczkowski (przewodniczący części historycznej), Paweł Lisicki (przewodniczący części literackiej), Andrzej Chwalba, Maciej Urbanowski, Jarosław Krawczyk i Andrzej Horubała przyznało nagrody główne Beacie Halickiej („Polski Dziki Zachód”) i Jarosławowi Markowi Rymkiewiczowi („Koniec lata w zdziczałym ogrodzie”). Pula nagród finansowych wyniosła wówczas 80 000 zł.