Filozofia w chrystologii – Karolina Ćwik

W ramach Biblioteki Rocznika Tomistycznego nakładem Naukowego Towarzystwa Tomistycznego ukazała się książka pt. „Filozofia w chrystologii. Filozoficzne rozumienie Verbum Incarnatum w tekstach św. Tomasza z Akwinu” autorstwa Karoliny Ćwik.

Tytuł: Filozofia w chrystologii. Filozoficzne rozumienie Verbum Incarnatum w tekstach św. Tomasza z Akwinu
Autor: Karolina Ćwik
Wydawca: Naukowe Towarzystwo Tomistyczne
ISBN: 978-83-959055-4-4
Rok wydania: 2021
Liczba stron: 207

Z podsumowania:
Pierwszy rozdział miał na celu identyfikację zagadnień filozoficznych na temat Verbum Incarnatum w szerszym kontekście metafizyki Akwinaty. Analizowanie zagadnienia natury było badaniem jej pod kątem istoty z punktu widzenia jej działań. Drugi rozdział miał na celu przebadanie filozoficznej problematyki Verbum Incarnatum. Odnosząc się do zjednoczenia natury boskiej z naturą ludzką, ukazaliśmy, że zjednoczenie natur w Verbum Incarnatum dokonało się w jednej osobie. Analiza tekstów na temat ontycznej struktury Verbum Incarnatum, która była przedmiotem badań w trzecim rozdziale, prowadzi do wniosków, że dwie natury w jednej Osobie nie są zlane ani zmieszane, lecz właściwości każdej z nich zostają niezmienione.

Spis treści

Wstęp

Książka dostępna do pobrania na stronie Towarzystwa