[FILM] Dariusz Karłowicz zachęca do wsparcia wydania książki „Arcyparadoks śmierci”

Czy rzeczywiście nie jest tak, że nasz kontakt z prawdą jest zapośredniczony w osobie, w ludziach, w Bogu? Szukając odpowiedzi na to pytanie, trafiłem na gigantyczny obszar, jakim jest chrześcijańska refleksja nad świadectwem i jego najważniejszą, najdonioślejszą formą, jaką jest męczeństwo. I temu poświęciłem tę książkę – mówi Dariusz Karłowicz, zachęcając do udziału w zbiórce na wydanie swojej książki „Arcyparadoks śmierci”.

Wesprzyj wydanie książki „Arcyparadoks śmierci” Dariusza Karłowicza

Tematem „Arcyparadoksu śmierci” Dariusza Karłowicza jest męczeństwo pojęte jako kategoria filozoficzna. Główne pytanie dotyczy wartości dowodowej chrześcijańskiego świadectwa śmierci. Autor do odpowiedzi próbuje zbliżyć się poprzez filozoficzną interpretację przekonania o perswazyjnej roli męczeństwa. Jest to nie tylko problem o podstawowym znaczeniu dla zrozumienia gwałtownej ekspansji starożytnego Kościoła, ale także kluczowy problem filozofii chrześcijańskiej. Koncepcja świadectwa śmierci, ukształtowana na przełomie II i III wieku, do dziś ogniskuje zainteresowanie teologów. Świadectwo jest bowiem rdzeniem chrześcijańskiej koncepcji doskonałości - podstawowym wyzwaniem i powołaniem uczniów Chrystusa. W tej sprawie po naukę trzeba się udać do dawnych mistrzów.

Przeczytaj wstęp do książki napisany przez Johna Milbanka

Przeczytaj wstęp do książki napisany przez Dariusza Karłowicza

Przeczytaj recenzję książki autorstwa o. Jacka Salija OP

Przeczytaj recenzję książki autorstwa ks. Jana Sochonia