VI Festiwal Teologii Politycznej – Adam Mickiewicz: PROROK

„Nie nazywajcie mnie krytykiem, ale wieszczem: przyznaję się do tego charakteru” – powiedział o sobie samym Mickiewicz. Tak właśnie się stało, więcej – słowo „wieszcz” związało się najściślej z jego osobą. Co jednak to miano oznacza? Czy wieszcz i prorok znaczy to samo? Jak rozumiał je Mickiewicz i jego współcześni, a z jakim semantycznym naddatkiem dotarło ono do naszych czasów? – o tym rozmawiać będą goście ostatniego już wydarzenia festiwalowego. Zapraszamy!

Transmisja dzisiejszego spotkania:

Debaty wraz z pokazami filmów odbywać się będą w terminach: 7 X / 12 X / 17 X w budynku Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego przy ul. Wałbrzyskiej 3/5 w Warszawie. Każde ze spotkań rozpoczyna się o godz. 18.00. Wszystkie spotkania transmitowane będą również online na kanale YouTube i stronie internetowej Teologii Politycznej.

Rejestracja na poszczególne spotkania jest obowiązkowa. 

***

WARSZTAT KOLAŻU (5 X 2022– ŚRODA)

Zapraszamy na warsztat tworzenia kolaży, który poprowadzi Natalia Szerszeń, autorka kolaży tradycyjnych łączących słowo z obrazem oraz Michał Strachowski, artysta i grafik. Warsztat rozpocznie się krótkim wstępem poświęconym metodzie i historii kolażu. W dalszej części uczestnicy przejdą do artystycznej praktyki, wycinając i klejąc zgromadzone obrazy i słowa, które będą nawiązywać do epoki, twórczości i postaci Adama Mickiewicza. Celem warsztatu jest obcowanie z poezją, która zaskakuje swoją wielowymiarowością. Takie osobiste spotkanie ze słowem i obrazem jest niepowtarzalną okazją, aby doświadczyć sztuki w niekonwencjonalny sposób.

KLIKNIJ i zarejestruj się

LINK do wydarzenia na Facebook

***

1. MICKIEWICZ. POETA (7 X 2022 – PIĄTEK)

KLIKNIJ i zarejestruj się

LINK do wydarzenia na Facebook

➤ Jacek Kopciński – historyk literatury, dramatolog i krytyk teatralny. Profesor Instytutu Badań Literackich PAN oraz Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Redaktor naczelny miesięcznika „Teatr”. W 2001 zorganizował Międzynarodowym Festiwal „Norwid Bezdomny”, którego owocem jest zredagowana przez niego książka o tym tytule.

Przemysław Dakowicz – polski poeta, eseista, krytyk literacki i historyk literatury; doktor habilitowany w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo.

➤ Andrzej Waśko – historyk literatury polskiej, profesor nauk humanistycznych, wydawca, publicysta, redaktor naczelny dwumiesięcznika „Arcana”. Autor książek, m.in.: Romantyczny sarmatyzm. Tradycja szlachecka w literaturze polskiej lat 1831-1863, Historia według poetów. Myślenie metahistoryczne w literaturze polskiej (1764-1848).

Poezję czyta Andrzej Ferenc aktor filmowy i teatralny, lektor, narrator, reżyser i wykładowca akademicki, grał w Teatrze Rozmaitości, Teatrze Dramatycznym i Teatrze Współczesnym w Warszawie, założyciel sceny w Domu Literatury w Warszawie.

Po dyskusji wyświetlony będzie film Adama... Tajemnice (reż. Krzysztof Magowski // Maria Nockowska).

Link do transmisji na YouTube: 

*** 

2. MICKIEWICZ. PATRIOTA (12 X 2022 – ŚRODA)

KLIKNIJ i zarejestruj się

LINK do wydarzenia na Facebook

W spotkaniu udział wezmą:

➤ Dariusz Gawin – historyk idei, publicysta. Wicedyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego, szef Instytutu Starzyńskiego. Kierownik Zakładu Społeczeństwa Obywatelskiego w Instytucie Filozofii I Socjologii PAN. Zajmuje się historią polskiej myśli politycznej i społecznej, filozofią polityczną, problematyką związaną z polityką historyczną.

➤ Karol Samsel – poeta, literaturoznawca, filozof, doktor habilitowany nauk humanistycznych, adiunkt w Instytucie Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Redaktor „Zeszytów Poetyckich”, członek Związku Literatów Polskich. Zwycięzca wielu konkursów poetyckich. W 2017 nominowany do Orfeusza — Nagrody Poetyckiej im. K.I. Gałczyńskiego za tom Jonestown.

➤ Grażyna Halkiewicz-Sojak – profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Główne zainteresowania badawcze: historia literatury polskiej XIX wieku, także w perspektywie komparatystycznej, a w szczególności twórczość Cypriana Kamila Norwida i Zygmunta Krasińskiego. W tym ostatnim kontekście: wspólne miejsce literatury i filozofii oraz literatury i sztuk plastycznych; obecność tradycji i wątków romantycznych w poezji XX wieku.

Poezję czyta Dariusz Jakubowski – aktor filmowy i teatralny, od trzydziestu lat związany z Teatrem Studio, twórca spektakli łączących muzykę i słowo, występuje też w projektach filharmonii i orkiestr symfonicznych.

Po dyskusji wyświetlony będzie film Mickiewicz: Emigracja (3/4), (reż. Jan Sosiński).

Link do transmisji na YouTube: wkrótce

***

3. MICKIEWICZ. PROROK (17 X 2022 – PONIEDZIAŁEK)

KLIKNIJ i zarejestruj się

LINK do wydarzenia na Facebook

W spotkaniu udział wezmą:

➤ Tomasz Herbich – wykładowca na Uniwersytecie Warszawskim. Stały współpracownik „Teologii Politycznej”, redaktor naczelny „Rocznika Historii Filozofii Polskiej”, zastępca redaktora naczelnego „Teologii Politycznej Co Tydzień”. Specjalizuje się w historii filozofii polskiej i rosyjskiej oraz teologii biblijnej.

➤ Ewa Hoffmann-Piotrowska  historyk idei, doktor habilitowana nauk humanistycznych, pracuje na Uniwersytecie Warszawskim, adiunkt w Zakładzie Literatury Romantyzmu. Redaktor naczelna czasopisma „Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo”.

➤ Zbigniew Kaźmierczyk – literaturoznawca, pracuje w Katedrze Historii Literatury na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego, kierownik Pracowni Literatury Etnogenetycznej, prezes Oddziału Gdańskiego Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza i wiceprezes Pomorskiego Towarzystwa Filozoficzno-Teologicznego.

Poezję czyta Maja Komorowska – aktorka teatralna i filmowa, a także profesor sztuk teatralnych warszawskiej Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza. Związana z teatrami: Lalki i Maski „Groteska”, 13. Rzędów, Laboratorium, Współczesnym i Polskim we Wrocławiu oraz Współczesnym w Warszawie.

Po dyskusji wyświetlony będzie film Lawa. Opowieść o „Dziadach” Adama Mickiewicza (reż. Tadeusz Konwicki).

Link do transmisji na YouTube:  

Partnerzy i patroni:

Belka sponsorska 

logo PAP cmyk pl

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

1920x810

[Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmniejszenia ilości zarejestrowanych uczestników, mogących wziąć udział w festiwalu na żywo w siedzibie FINA (ul. Wałbrzyska 3/5) w związku z potencjalnym zagrożeniem epidemiologicznym. Wszelkie informacje będą wysyłane mailowo oraz dostępne na stronie www.teologiapolityczna.pl]