Fenomen szkół nowej ewangelizacji - Waldemar Szlachetka

Kościół katolicki w swej misji w znacznym stopniu koncentruje się na ewangelizacji, jest ona bowiem mandatem i łaską, którą Jezus powierzył Kościołowi na początku jego dziejowej drogi (por. CL 33). W czasach, gdy szerzy się relatywizm i sekularyzacja, a człowiek kuszony jest różnymi propozycjami tego świata, coraz trudniej odnaleźć mu drogę do Boga.

Kościół katolicki w swej misji w znacznym stopniu koncentruje się na ewangelizacji, jest ona bowiem mandatem i łaską, którą Jezus powierzył Kościołowi na początku jego dziejowej drogi (por. CL 33). W czasach, gdy szerzy się relatywizm i sekularyzacja, a człowiek kuszony jest różnymi propozycjami tego świata, coraz trudniej odnaleźć mu drogę do Boga.

 

 

Fenomen szkół nowej ewangelizacji

Waldemar Szlachetka

wydawca: Nomos

ilość stron: 312

 

 

 

Wstęp

 

Kościół katolicki w swej misji w znacznym stopniu koncentruje się na ewangelizacji, jest ona bowiem mandatem i łaską, którą Jezus powierzył Kościołowi na początku jego dziejowej drogi (por. CL 33). W czasach, gdy szerzy się relatywizm i sekularyzacja, a człowiek kuszony jest różnymi propozycjami tego świata, coraz trudniej odnaleźć mu drogę do Boga. Tymczasem w sytuacjach, kiedy spotykają go życiowe przeciwności i niepowodzenia, choć jego życie często nie ma bezpośredniego odniesienia do Boga, paradoksalnie szukając winnego swojej porażki, osobisty żal kieruje właśnie ku Bogu.

„Człowiek jest kochany przez Boga” – głoszenia tego podstawowego orędzia (por. CL 34), które Kościół jest winien każdemu człowiekowi, podejmują się szkoły nowej ewangelizacji Redemptoris Missio. Uznają to za swoje podstawowe powołanie. Osoby zaangażowane w szkołach w dzieło ewangelizacji nie koncentrują się tylko na osobistym uświęceniu,
ale uświęcają się poprzez służbę Chrystusowi i Kościołowi, niosąc współczesnemu człowiekowi orędzie nadziei i miłości.

W tej książce chciałbym przybliżyć czytelnikowi fenomen szkół nowej ewangelizacji Redemptoris Missio w duszpasterstwie Kościoła katolickiego w Polsce. Już na wstępie zwracam uwagę na liczbę mnogą w tytule – „Fenomen szkół nowej ewangelizacji”, a nie „Fenomen szkoły nowej ewangelizacji”. Przez takie ujęcie chcę podkreślić, że w Polsce nie ma jednej szkoły nowej ewangelizacji Redemptoris Missio. Każda z nich jest autonomiczna, podlega kompetentnej władzy duchownej na swoim terenie, ma własną strukturę i zasady formacji członków. Także ich przyszłość bezpośrednio uzależniona jest od osobistego zaangażowania osób w danym ośrodku. Tym, co je łączy, jest wspólny program Redemptoris Missio, który realizują.

 

przeczytaj cały wstęp i spis treści książki