Dziękujemy za udział w zbiórce na wydanie zbioru „Myśląc z Janem Pawłem II”

Aż 125 osób wzięło udział w naszej zbiórce na wydanie zbioru Wykładów Janopawłowych przekazując darowizny na łączną kwotę 23 tysięcy złotych. Zbiór ukaże się po polsku w październiku, a wersja angielska - do końca listopada br. Tytuł Honorowego Darczyńcy zbioru „Myśląc z Janem Pawłem II” otrzymują: Łukasz Cybula, Rafał Kania, Wojciech Piasecki, Paweł Turno oraz Tomasz Zdziebkowski. Dziękujemy za każdą darowiznę na wydanie tej książki.

Wydanie zbioru dziesięciu Wykładów Janopawłowych, które zostały wygłoszone na Papieskim Uniwersytecie św. Tomasza z Akwinu (Angelicum) w Rzymie wsparły następujące osoby:
Ks. Jan Andrzejczak, Ks. Przemysław Artemiuk, Michał Balcerzak, Maciej i Agnieszka Bernacikowie, Wojciech Bogusławski, Krzysztof Bożym, Ewa Bugaj, Krzysztof Bystram, Paulina i Piotr Chołdowie, Bogumiła Cichońska, Agata i Michał Cierkońscy, Łukasz Cybula, Urszula i Dariusz Dąbrowscy, Witold Dorsz, Paweł Drobny, Róża i Marcin Dziekiewiczowie, Dominik Filipek, Andrzej i Anna Fister-Stoga, Małgorzata Flis, Krzysztof Galeja, Paweł Gałuszka, Mariusz Grunt, Antonina Grządkowska, Bp Jacek Grzybowski, Marta Gugała, Michał Haake, Tomasz Iwasiów, ks. Wiesław Jankowski, Maciej Jesionkiewicz, Teresa Juszczyk, Ks. Przemysław Kaczkowski, Łukasz Kamiński, Rafał Kania, Dariusz Karłowicz, Adrian Kędzierski, Andrzej Klamut, Dominik Kolbusz, Piotr Kołodziej, Marek Korczyński, Grzegorz Kowalski, Robert Krawczyk, Rafał Kuks, Małgorzata Kulisz, Dorota Kuncewicz, Adam Lausch-Hołubowicz, Tomasz Lechowski, Krzysztof Lipiec, Witold J. Lukaszewski, Anna Łabno, Małgorzata Łukasiewicz-Traczyńska, Anna Madej, Dariusz Makać, ks. Waldemar Matusiak, Przemysław Matusik, Jan Melon, Edward Jan Michowski SVD, Ryszard Mikietyński, Anna i Paweł Mościccy, Mateusz Nagórski, Anna Nawrot, Maria i Grzegorz Nowakowie, Marek Nowakowski, Sławomir Nowotny, Bartłomiej Orzeł, Wojciech Orzewski, Joanna Paciorek, Adam Pawłowicz, Wojciech Piasecki, Jan Krzysztof Pięta, Patryk Pogoda, Paweł Porucznik, Adam Raszewski, Grzegorz Ratajczak, Wiesław Ratajczak, Mariusz Reza, Agnieszka i Marek Rosiccy, Damian Rowiński, Tomasz Samulnik, ks. Marcin Schmidt, Danuta i Jacek Silscy, Adam Skutnik, Paweł Sobolewski, Małgorzata Sochańska, Maciej Sokołowski, Piotr Stawiński, Zbigniew Stawrowski, Tomasz Stefanek, Anna i Marek Sterniczuk, Andrzej Stępień, Piotr Szawlis, Tomasz Szocik, Bogumiła Szponar, Adam Szymanowski, Piotr Szymanowski, Rafał Szymański, Dariusz Szymczak, Anna Tancinco, Agnieszka Tarnowska, Wojciech Tomczyk, Tamara Trojanowska, Paweł Turno, Katarzyna i Zbigniew Tyszkiewiczowie, Paweł Ukielski, Andrzej Wacławczyk, Jan Walewski, Anna Wilińska, Remigiusz Witkowski, Krzysztof Wojciechowski, Teresa Woźniak, Tomasz Zdziebkowski, Wiesława Żyszkowska, Wojciech Walczyk oraz trzynastu Darczyńców pragnących zachować anonimowość. Jesteśmy niezmiernie wdzięczni za Państwa hojność. Dzięki Państwa wsparciu zbiór „Myśląc z Janem Pawłem II” ukaże się po polsku w październiku, a po angielsku - do końca listopada br.