Dyskusja: Spór o dwie Polski - zobacz film i posłuchaj nagrania ze spotkania

Spotkanie odbyło się 10.01.2012 r. W dyskusji udzial wzięli: Dariusz Karłowicz, Łukasz Warzecha, Rafał Ziemkiewicz.

Spotkanie odbyło się 10.01.2012 r. W dyskusji udzial wzięli: Dariusz Karłowicz, Łukasz Warzecha, Rafał Ziemkiewicz.

Teskty Dariusza Karłowicza, Łukasza Warzechy i Rafała Ziemkiewicza  wokoł ktorych toczyła się debata.

Posłuchaj całej debaty:

[mp3 plik=http://www.teologiapolityczna.pl/assets/stories/konferencje_spotkania/Spor_o_dwie_polski_09_01_2012_cut.mp3]

Zobacz film:
(dzięki uprzejmości Rebelya.pl)

Część 1

Część 2

Posłuchaj dalszej dyskusji na nagraniu audio od minuty: 01:38:00

Relacja ze spotkania Tomasza Kempskiego:

Spór o dwie Polski – „Perswazja zastąpiona wykluczeniem”

Wzrastającą przez ostatnie tygodnie temperatura doprowadziła nas do pytania o Polskę. Jedną, lub jak chcą niektórzy, Polskę dwoistą

We wtorek, kilkanaście minut po godzinie dwudziestej zakończyło się kolejne spotkanie zorganizowane przez środowisko Teologii Politycznej. W klubie „Grawitacja” dyskutowali Dariusz Karłowicz, Łukasz Warzecha oraz Rafał Ziemkiewicz. Prowadzący dyskusję Mateusz Matyszkowicz zaznaczył, że spośród ostatnich wydarzeń Teologii Politycznej to dzisiejsze ma znaczenie fundamentalne. Wzrastającą przez ostatnie tygodnie temperatura doprowadziła nas do pytania o Polskę. Jedną, lub jak chcą niektórzy, Polskę dwoistą.

Rafał Ziemkiewicz, który jako pierwszy zabrał głos, uważa, że spór o dwie Polski jest w istocie sporem o dwie elity. Ziemkiewicz w akcie założycielskim III RP dostrzega początek ciągnącej się od ponad dwudziestu lat degradacji państwa. Realizm i fobia leżące u podstaw wolnej Polski doprowadziły do sytuacji, w której pomimo zmiany kierunku z którego importowana jest cywilizacja elita pozostała nienaruszona. Pamiętajmy, precyzował Ziemkiewicz, że polska elita to pojęcie techniczne, a nie wartościujące.
Z Ziemkiewiczem polemizowali pozostali goście dyskusji. Łukasz Warzecha, wracając do tez ze swoich ostatnich tekstów, stwierdził, że jeżeli ktoś chce budować alternatywne państwo to musi mieć świadomość, że będzie ono istniało o tyle, o ile pozwoli na to realnie istniejące państwo. Stanowisko Warzechy wydaje się być jasne. Wszelkie projekty fundujące swoją tożsamość na delegitymizacji państwa muszą zakładać sytuację, że ich istnienie wiąże się w sposób ścisły z granicami, które wyznacza legalny rząd. Redaktor „Faktu” przypomniał, że polityka jest czymś innym niż metapolityka. Polityka to walka, która odbywa się tu i teraz w przeciwieństwie do jej meta postaci, której przedmiot wykracza poza polityczne spory dnia codziennego.
Dariusz Karłowicz, podobnie jak Łukasz Warzecha, zwracał uwagę na wymieszanie pojęć we współczesnej debacie politycznej. Wykluczenie, uważa Karłowicz, wyparło z dyskursu publicznego perswazję, która jest właściwym narzędziem prowadzenia polityki. Wymieszanie polityki i metapolityki we współczesnej Polsce umożliwiło posługiwanie się kategoriami wykluczenia. Niebezpieczeństwo polskiej rzeczywistości Karłowicz dostrzega w sytuacji, w której każda ze stron usiłuje delegitymizować państwo rządzone przez ideowych przeciwników.

Siedząc nieopodal dyskutantów, wśród zadających pytania oraz komentujących na gorąco dyskusję ludzi, próbuję przemyśleć dzisiejszy wieczór. Pierwsza refleksja, która nieodparcie nasuwa mi się w tym momencie dotyczy nowego początku, a zatem dyskusja trwa...
 
 Tomasz Kempski

Zobacz zdjęcia:
(fot. Marcin Kempski)