Teologia Polityczna otrzymała dofinansowanie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego!

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał dofinansowania w ramach programu „Promocja Czytelnictwa” na rok 2023. Teologia Polityczna otrzymała dotację na organizację festiwalu Maurycego Mochnackiego (2023 r.) i festiwalu Władysława Reymonta (2024 r). Dofinansowanie zostało przyznane na lata 2023-2024.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

05 znak uproszczony kolor biale tlo RGB PL 4