Teologia Polityczna otrzymała dofinansowanie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego!

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał dofinansowania w ramach programu „Promocja Czytelnictwa” na rok 2023. Teologia Polityczna otrzymała dotację na organizację festiwalu Maurycego Mochnackiego (2023 r.) i festiwalu Władysława Reymonta (2024 r). Dofinansowanie zostało przyznane na lata 2023-2024 na podstawie umowy z dn. 16.06.2023 r.

Nazwa zadania: Organizacja festiwalu Maurycego Mochnackiego (2023 r.) i festiwalu Władysława Reymonta (2024 r.)

Zadanie obejmuje zorganizowanie dwóch 4-dniowych festiwali literackich: w 2023 r. będzie to Festiwal Maurycego Mochnackiego pod hasłem “Mochnacki. Krytyk, Filozof, Powstaniec”, zaś w 2024 r. będzie to Festiwal Władysława Reymonta pod hasłem "Reymont. Realista, Dziennikarz, Noblista". Oba Festiwale odbędą się w formule moderowanych paneli dyskusyjnych, w których wezmą udział najważniejsi znawcy twórczości Maurycego Mochnackiego i Władysława Reymonta: ludzie kultury, filozofowie i biografowie. Dyskusje będą połączone z aktorską lekturą utworów oraz projekcją filmów, poruszających tematykę życia i twórczości wybitnych twórców kultury. Każdemu Festiwalowi towarzyszyć będzie warsztat kolażu.

DOFINANSOWANIE: 123 240,00 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 166 240,00 zł

znaki strona www 2

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

05 znak uproszczony kolor biale tlo RGB PL 4