Premiera online: „Listy o wolności i posłuszeństwie" Krzysztofa Dorosza i Bartosza Jastrzębskiego

„Listy o wolności i posłuszeństwie", będąc jednocześnie zaskakująco intymnym świadectwem duchowych zmagań jak i intelektualnym wyrazem zatroskania o wartości chrześcijańskie tonące w pluralizmie nowoczesnych propozycji ideowych, są dla Czytelnika prawdziwą szkołą dialogu międzyreligijnego, ale także po prostu międzyludzkiego.

Czytając „Listy o wolności i posłuszeństwie" stajemy się świadkami niezwykłej duchowej drogi, a raczej pielgrzymki katolika i protestanta, podróży w trakcie której rozprawiają się z zagadnieniami fundamentalnymi dla każdego, kto pragnie żyć „po Bożemu” na coraz bardziej grząskim gruncie liberalizującego się państwa ziemskiego. Jest to swoiste spotkanie penitenta i duchowego kierownika, tyle że każdy z autorów pełni zarazem rolę pierwszego, jak i drugiego. Jednocześnie zarówno Dorosz jak i Jastrzębski zwracają się nieustannie do wielkich przewodników i mistrzów, którzy kształtowali tradycję Kościoła Katolickiego oraz Protestanckiego – Karla Bartha, Mistrza Eckharta czy szczególnie ciekawego w tym kontekście – konwertyty J. H. Newmana.

W dyskusji, którą poświęcimy nowości wydawniczej w księgarni Teologii Politycznej, udział wezmą: 

Krzysztof Dorosz (eseista i publicysta; W latach 2002-2003 redaktor naczelny miesięcznika ewangelicko-reformowanego „Jednota”);

Bartosz Jastrzębski (kulturoznawca, wykładowca w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego);

Ks. Jan Sochoń (poeta, teolog, autor wstępu do „Listów”);

Hanna Nowak – prowadzenie (Teologia Polityczna).

 

Gdzie: INTERNET – transmisja ONLINE!

Kiedy: 9 czerwca (wtorek);

Godz. 18.00;

LINK DO TRANSMISJIhttps://youtu.be/7Dsaz7WYn-4

Dołącz do wydarzenia na Facebooku!

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Kultura w sieci”