Dariusz Karłowicz gościem Poranka Rozgłośni Katolickich „Siódma – Dziewiąta”

„Solidarność” kojarzy się dzisiaj niemal wyłącznie ze związkiem zawodowym, a przecież wydarzyło się wtedy coś znacznie poważniejszego. „Solidarność” to chyba jedyne pozytywne wydarzenie w dwudziestowiecznej historii Polski, które można postawić na równi z odzyskaniem niepodległości – mówił Dariusz Karłowicz w dzisiejszym Poranku Rozgłośni Katolickich „Siódma – Dziewiąta”.

Dariusz Karłowicz w rozmowie z Michałem Kłosowskim nawiązywał do współorganizowanego przez Instytut Kultury Św. Jana Pawła II cyklu debat „Re-thinking Solidarity”. Podkreślił, że solidarność to znacznie głębsza więź, niż zwykły mechanizm redystrybucji dóbr. Jego zdaniem, solidarność odkrywamy wówczas, gdy uświadomimy sobie własne braki.

– Solidarność opisuje pewien istotnie międzyludzki rodzaj relacji, który jest bliskością ludzi świadomych swoich niedoskonałości, którzy potrafią się nią dzielić ponad tę niedoskonałość – podsumował Karłowicz.

Karłowicz zaznaczył również, że sens „Solidarności” jest globalny, nawet jeśli ukształtowało ją zasadniczo polskie doświadczenie. Dowodzi tego głębia refleksji naukowców i myślicieli, biorących udział w międzynarodowych debatach z cyklu „Re-thinking Solidarity”.

Zapraszamy do wysłuchania całej rozmowy.

***

Instytut Kultury św. Jana Pawła II został powołany setną rocznicę urodzin papieża Jana Pawła II na Wydziale Filozofii Papieskiego Uniwersytetu Świętego Tomasza z Akwinu w Rzymie (Angelicum). Jego misją jest refleksja nad najbardziej aktualnymi problemami współczesnego Kościoła i świata w odniesieniu do myśli i nauczania św. Jana Pawła II. W gronie wykładowców znaleźli się się wybitni intelektualiści z całego świata. Planowany jest również program stypendialny dla młodych naukowców i studentów z Polski.

Inicjatorami powołania Instytutu Kultury św. Jana Pawła II jest środowisko skupione wokół Fundacji Świętego Mikołaja (Teologii Politycznej) i Fundacji Futura – Iuventa.