[FILM – POLSKIE NAPISY] Obejrzyj wykład prof. François Dagueta OP: „Teologia polityczna od Św. Tomasza z Akwinu do Jana Pawła II i Benedykta XVI”

Zapraszamy do obejrzenia szóstego wykładu z cyklu „JP2 Lectures” na Angelicum, który wygłosił prof. François Daguet OP. Wykład zatytułowany „Political Theology from St. Thomas Aquinas to John Paul II and Benedict XVI” poświęcony został teologicznej refleksji nad zakorzenieniem człowieka we wspólnocie politycznej, sformułowanej przez św. Tomasza i rozwijanej przez św. Jana Pawła II i Benedykta XVI. Wykład dostępny jest z polskimi napisami.

Wykład Dominikanina skupił się na tym, w jaki sposób Jan Paweł II i Benedykt XVI rozwijali teologiczne idee św. Tomasza z Akwinu związane z zagadnieniem polityczności. Dlaczego teologia powinna włączyć politykę w obręb swoich refleksji? Jakiego rodzaju antropologię rozwija tradycja katolicka? Te pytania stanowiły punkt wyjścia rozważań prof. François Dagueta OP podczas wykładu. 

 

Jeśli spojrzymy na przynależność do jednej lub kilku wspólnot jako na konstytutywną cechę osoby ludzkiej, to z łatwością zrozumiemy, że teologia skłania się do przyjrzenia się temu fundamentalnemu faktowi antropologicznemu. „Teologia polityczna”, rozumiana jako teologia polityki, czyli człowieka w jego wymiarze politycznym i wspólnot politycznych, przeżywa współcześnie istotny rozwój. Faktycznie pierwszym autorem tradycji katolickiej, który podjął ten temat, był św. Tomasz z Akwinu, choć nie pozostawił on syntetycznego tekstu w tej dziedzinie, przez co zagadnienie to pozostaje mało rozpoznanym wątkiem jego dzieła. Choć pośredni wpływ św. Tomasza był potężny, to jednak dopiero w XX wieku i u schyłku Christianitas temat ten powrócił na pole badań teologicznych. Wspólne dzieło św. Jana Pawła II i Benedykta XVI wydają się dziś zatem w tym względzie decydujące.

Prof. François Daguet OP – teolog, wykładowca i nagradzany autor i badacz eklezjologii i doktryny politycznej Kościoła. Uzyskał tytuł doktora teologii na Uniwersytecie we Fryburgu i studiował na prestiżowej ENA w Paryżu. Obecnie jest profesorem na Katolickim Instytucie w Tuluzie i Studium des Dominicains de Toulouse oraz przewodniczy Instytutowi św. Tomasza z Akwinu. Autor znanej książki Du politique chez Thomas d’Aquin (2015), za które to dzieło otrzymał nagrodę Prix Biguet.

***

Comiesięczne Wykłady Janopawłowe („JP2 Lectures”) znanych intelektualistów to propozycja Instytutu Kultury Św. Jana Pawła II dla studentów Papieskiego Uniwersytetu Św. Tomasza z Akwinu (Angelicum) w Rzymie na rozpoczynający się rok akademicki 2020/2021. Wszystkie wykłady będą dostępne w sieci w polskiej i angielskiej wersji językowej.

NADCHODZĄCE WYKŁADY (w ramach cyklu „JP2 Lectures”)

➤ Prof. Chantal Delsol (Académie Française / University of Marne-le-Vallée) – The end of Christendom (15.04.2021)

➤ Prof. Rémi Brague (Université de Paris) – Meaning of Art in Christianity in Modern World (18.05.2021)

➤ Prof. Renato Cristin (University of Trieste) – Formal Europe and vital Europe. Tradition as the ground of the identity (20.05.2021)

➤ Prof. Dariusz Gawin (Polish Academy of Sciences) – Phenomenon of Solidarity (10.06.2021)

***

WYGŁOSZONE WYKŁADY

➤ Pierwszy wykład z serii „JP2 Lectures” miał miejsce 19 października 2020 r. podczas inauguracji roku akademickiego na Angelicum. Wykład zatytułowany “Does Christianity need culture?” wygłosił przewodniczący papieskiej rady ds. kultury kard. Gianfranco Ravasi.

Obejrzyj nagranie wykładu:  

Przeczytaj relację z pierwszego wykładu, który wygłosił kard. Gianfranco Ravasi: Does Christianity need culture?

➤ Drugi wykład z serii „JP2 Lectures” miał miejsce 19 listopada 2020 r. Wykład zatytułowany „John Paul II and the Fundamentals of Ethics” wygłosił prof. John Finnis.

Obejrzyj nagranie wykładu: 

Przeczytaj relację z wykładu prof. Johna Finnisa John Paul II and the Fundamentals of Ethics

➤ Trzeci wykład z serii „JP2 Lectures” miał miejsce 16 grudnia 2020 r. Wykład zatytułowany „Faith on Modern Areopagus” wygłosił abp. Rowan Williams.

Obejrzyj nagranie wykładu: 

Przeczytaj relację z wykładu abp. Rowana Williamsa Faith on Modern Areopagus

➤ Czwarty wykład z serii „JP2 Lectures” miał miejsce 21 stycznia 2021 r. Wykład zatytułowany „European Identity. North and South: the main line of divide” wygłosił prof. Marek A. Cichocki.

Obejrzyj nagranie wykładu: 

Przeczytaj relację z wykładu prof. Marka A. Cichockiego European Identity. North and South: the main line of divide

➤ Piąty wykład z serii „JP2 Lectures” odbył się 26 lutego 2021 r. Wykład zatytułowany „Trajectories of Vatican II in the Theology of St. John Paul II” wygłosił prof. John Cavadini.

Obejrzyj nagranie wykładu: 

Przeczytaj relację z wykładu prof. Johna Cavadiniego Trajectories of Vatican II in the Theology of St. John Paul II

***

Informacje o wykładowcach cyklu „JP2 Lectures”:

Jego Eminencja Gianfranco Ravasi – urodzony w 1942 r. Powołany na kardynała na konsystorzu w 2010 r. Obecnie jest jednym z najznamienitszych urzędników watykańskich przewodnicząc: Papieskiej Radzie ds. Kultury, Papieskiej Komisji Archeologii Sakralnej i Papieskiej Komisji ds. Dziedzictwa Kulturowego Kościoła. Bliski współpracownik Benedykta XVI i Franciszka I.

Prof. John M. Finnis – urodzony w 1940 r. Australijski prawnik, filozof i uczony. Profesor prawa na Uniwersytecie Notre Dame du Lac w Indianie i profesor emeritus na Uniwersytecie Oksfordzkim. Autor przełomowego traktatu Natural Law and Natural Rights (1980), wprowadzającego nowe spojrzenie na problematykę prawa naturalnego i po dziś dzień pozostaje głównym dziełem w myśli neo-naturalistycznej. Był członkiem Międzynarodowej Komisji Teologicznej Stolicy Apostolskiej w latach 1986-1991, Papieskiej Rady Sprawiedliwości i Pokoju (1990-1995) oraz Papieskiej Akademii Pro Vita (2001-2016).

Abp. Rowan Williams – urodzony w Swansea w Walii w 1950 r. Anglikański biskup, uczony, teolog i poeta. Master Magdalene College w Cambridge oraz profesor honoris causa na Wydziale Współczesnej Myśli Chrześcijańskiej na University of Cambridge. Ukończył teologię w Christ’s College w Cambridge i uzyskał tytuł doktora filozofii w 1975 roku w Wadham College w Oksfordzie. Był arcybiskupem Walii w latach 2000-2002 i arcybiskupem Canterbury w latach 2002-2012. Mianowany jako life peer w Izbie Lordów w 2013 roku, pełnił tę funkcję jako baron Williams z Oystermouth od 2013 roku do przejścia na emeryturę 31 sierpnia 2020 roku.

Prof. Marek A. Cichocki – urodzony w Warszawie w 1966 roku. Profesor Kolegium Europejskiego w Natolinie, współtwórca „Teologii Politycznej” i redaktor naczelny „Nowej Europy, Przeglądu Natolińskiego”. Doktorat oraz habilitację z filozofii obronił  na Polskiej Akademii Nauk w 2013r..  W latach 2000-2003 był dyrektorem programowym Centrum Stosunków Międzynarodowych w Warszawie. Był także doradcą nieżyjącego już Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. Autor znanych i nagradzanych książek: „Porwanie Europy” (2004) oraz „Północ i południe, eseje o polskiej kulturze i historii” (2018).

Prof. John Cavadini – profesor teologii na Uniwersytecie Notre Dame i dyrektor McGrath Institute for Church Life. Uzyskał doktorat z teologii w 1988 roku na Uniwersytecie Yale. W listopadzie 2009 został powołany przez papieża Benedykta XVI na pięcioletnią kadencję w Międzynarodowej Komisji Teologicznej. Członek wydziału Notre Dame od 1990 roku. Cavadini jest badaczem teologii patrystycznej i wczesnego średniowiecza. Zajmuje się również teologią św.Augustyna oraz historią egzegezy biblijnej i patrystycznej.

Prof. François Daguet OP – teolog, wykładowca i nagradzany autor i badacz eklezjologii i doktryny politycznej Kościoła. Uzyskał tytuł doktora teologii na Uniwersytecie we Fryburgu i studiował na prestiżowej ENA w Paryżu. Obecnie jest profesorem na Katolickim Instytucie w Tuluzie i Studium des Dominicains de Toulouse oraz przewodniczy Instytutowi św. Tomasza z Akwinu. Autor znanej książki Du politique chez Thomas d’Aquin (2015), za które to dzieło otrzymał nagrodę Prix Biguet.

Prof. Chantal Delsol – filozof, pisarka i profesor filozofii politycznej. Jako absolwentka Filozofii i Historii Sztuki Uniwersytetu w Lyonie uzyskała w 1982 roku tytuł doktora (es lettres) filozofii na Sorbonie pod kierunkiem Juliena Freunda. W 1992 została profesorem na Uniwersytecie Marne-le-Vallée.  Członek Akademii Francuskiej. Laureatka wielu nagród, m.in. Nagrody Akademii Nauk Etycznych i Politycznych (1993,2002) Nagrody Mousquetaire (1996) oraz Nagrody Akademii Francuskiej (2001).

Prof Renato Cristin – włoski filozof, profesor filozofii na Uniwersytecie w Trieście. W latach 2003-2006 był dyrektorem Instytutu Kultury Włoskiej w Berlinie. Jego badania koncentrują się na: filozofii Leibnitza, filozofii kultury, fenomenologii i hermeneutyce. Opublikował książki: Europa al plurale. Filosofia e politica per l’unità europea (1997), La rinascita dell’Europa. Husserl e il destino dell’Occidente (2001), Technologien und Lebenswelten (redakcja wraz z: G. Abel, W. Hogrebe, A. Przyłębski; 2006), Apologia dell’ego. Per una fenomenologia dell’identità (2011), I padroni del caos (2018).

Prof. Dariusz Gawin –urodzony w Warszawie w 1964 r. Historyk idei, publicysta. Wicedyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego, szef Instytutu Starzyńskiego. Kierownik Zakładu Społeczeństwa Obywatelskiego w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN. Autor m.in. książki „Polska: wieczny romans” za którą otrzymał nagrodę Andrzeja Kijowskiego.

Prof. Rémi Brague – profesor historii filozofii wykładający na Sorbonie oraz Uniwersytecie Ludwika i Maksymiliana w Monachium. Zajmuje się historią filozofii arabskiej i orientalnej oraz filozofią religii. W 2012 roku otrzymał Nagrodę Ratzingera. Doktor honoris causa Papieskiego Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie (2018). W języku polskim, nakładem wydawnictwa Teologii Politycznej, ukazały się Europa, droga rzymska (2012) oraz Prawo Boga (2014) oraz Królestwo człowieka (2020).

*

Instytut Kultury Św. Jana Pawła II jest interdyscyplinarnym ośrodkiem naukowo-dydaktycznym powołanym na Wydziale Filozofii Papieskiego Uniwersytetu Św. Tomasza z Akwinu (Angelicum) w Rzymie w stulecie urodzin Jana Pawła II. Misją Instytutu jest refleksja nad najważniejszymi problemami współczesnego Kościoła i świata inspirowana życiem i myślą św. Jana Pawła II. Celem Instytutu jest więc nie tylko badanie dorobku Wielkiego Papieża, ale również myślenie wraz z nim o najważniejszych sprawach kultury duchowej, a więc np. solidarności, miłosierdziu, sztuce chrześcijańskiej, miejscu Kościoła we współczesnym świecie czy kryzysie duchowym Europy. Wśród wykładowców i współpracowników Instytutu znaleźli się wybitni intelektualiści, reprezentujący różne dyscypliny naukowe. Inicjatorami i współorganizatorami Instytutu Kultury Św. Jana Pawła II – instytucji w całości finansowanej ze środków prywatnych darczyńców – są polskie organizacje pozarządowe: Fundacja Świętego Mikołaja (wydawca „Teologii Politycznej”)  oraz Fundacja Futura-Iuventa.

ZOBACZ FILM z inauguracji Instytutu Kultury Św. Jana Pawła II na Angelicum w Rzymie

KLIKNIJ i dołącz do grona fundatorów Instytutu Kultury Św. Jana Pawła II w Rzymie 

Myśląc z Janem Pawłem II. Relacja z inauguracji Instytutu Kultury św. Jana Pawła II w Rzymie 

List Papieża Franciszka na inaugurację Instytutu Kultury św. Jana Pawła II w Rzymie 

Myśl Jana Pawła II jest zbyt ważna, by zamknąć ją w muzeum. Przemówienie Dariusza Karłowicza na inauguracji Instytutu Kultury św. Jana Pawła II 

Otwieramy „akademicki pomnik” dla św. Jana Pawła II. Rozmowa z rektorem Angelicum o. Michałem Paluchem OP 

Kard. Stanisław Ryłko: Instytut Kultury to bijące serce Uniwersytetu 

O. Serge-Thomas Bonino OP: W duchu żywego tomizmu 

Dariusz Karłowicz zaprasza do wspólnego budowania Instytutu Kultury Św. Jana Pawła II