Czas dla duszy. W poszukiwaniu prawdy – spotkanie autorskie z bp Mikołajem Łuczokiem OP

Już w najbliższy czwartek, 30 września o godz. 20.00 odbędzie się spotkanie autorskie online wokół nowej książki bp Mikołaja Łuczoka OP – cenionego dominikanina z Ukrainy, pt.: „Czas dla duszy. W poszukiwaniu prawdy”. Rozmowę poprowadzi Tomasz Grabowski OP, prezes Wydawnictwa Polskiej Prowincji Dominikanów „W drodze”. Serdecznie zachęcamy do udziału!

Książka jest duchową rozmową o podejmowaniu codziennych decyzji. Autor dzieli się z czytelnikami swoim doświadczeniem odkrycia Prawdy, którą jest Jezus. Wskazuje, że odpowiedzi na nurtujące nas pytania możemy znaleźć w Piśmie Świętym. Udziela przy tym wielu praktycznych rad: jak żyć słowem Bożym, jak kierować się nim w różnych sytuacjach i każdego dnia dokonywać właściwych wyborów. Medytacje ojca Mikołaja przeznaczone są dla wszystkich, którzy szukają prawdy. Pierwotnie publikowane były w prowadzonej przez niego stałej rubryce „Czas dla duszy”, ukazującej się w chrześcijańskim ukraińskim czasopiśmie dla rodziny „Kana”. Sam Autor pisze:

Wszystko, co zostało napisane w tej książce, jest owocem moich poszukiwań Prawdy i podążania za Nią. Przekazuję Wam moje doświadczenie, żeby mogło ono służyć na Waszej drodze do Prawdy. „I poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli” (J 8,32) 

A tak o książce pisze Paweł Kozacki OP:

Gorąco zapraszam do spotkania na kartach tej książki z ojcem Mikołajem: dominikaninem i biskupem. To niezwykle ożywcza lektura, do tej pory niedostępna dla Polaków, bo napisana po ukraińsku. Zapoznając się z kolejnymi jej rozdziałami, miałem wrażenie lektury apoftegmatów ojców pustyni. Ta bezpośrednia bliskość z Bogiem, barwne przypowieści, mądre, proste i konkretne rady pisane są z pozycji kogoś, kto zna tę rzeczywistość z własnego doświadczenia, kto z czytelnikami dzieli się historią swojego życia. Cudowna lektura, wspaniały człowiek

Wejdź na stronę wydawcy i dowiedz się więcej