Benedykt XVI: Współczesny ekumenizm może się uczyć od kontrreformacji, katecheza o św. Wawrzyńcu z Brindisi

Aby dialog ekumeniczny mógł zrobić krok naprzód, niezbędna jest konfrontacja z Pismem Świętym odczytywanym zgodnie z Tradycją Kościoła – powiedział Papież

Aby dialog ekumeniczny mógł zrobić krok naprzód, niezbędna jest konfrontacja z Pismem Świętym odczytywanym zgodnie z Tradycją Kościoła – powiedział Papież

 

 

 

 

Dzięki dogłębnej znajomości Pisma Świętego oraz Ojców Kościoła św. Wawrzyniec z Brindisi potrafił pokazać, że artykuły wiary, które zakwestionował Marcin Luter, mają solidne oparcie w Biblii i Tradycji Kościoła – tak mówił dziś Benedykt XVI o kolejnym Doktorze Kościoła doby kontrreformacji. Papież wskazał, że jego postawa względem reformacji może być wzorem dla współczesnego ekumenizmu. Aby dialog ekumeniczny mógł zrobić krok naprzód, niezbędna jest konfrontacja z Pismem Świętym odczytywanym zgodnie z Tradycją Kościoła – powiedział Papież. Jego katecheza została streszczona również po polsku.

Urodził się w 1559 r. W 1575 r. wstępuje do zakonu kapucynów. Odbywa studia, uwieńczone święceniami kapłańskimi w 1582 r. Wkrótce daje się poznać jako wybitny teolog, biblista, znawca patrystyki. Z łatwością przyswaja sobie języki starożytne: grecki, hebrajski, chaldejski. Włada biegle łaciną, zna języki nowożytne: włoski, francuski i niemiecki. Św. Wawrzyniec to wybitny kaznodzieja, z odwagą polemizujący ze zwolennikami reformacji na temat prymatu Piotra, usprawiedliwienia, zbawienia człowieka. W zakonie kapucynów pełnił szereg funkcji: gwardiana, mistrza nowicjatu czy generała zakonu. Na prośbę cesarza i na polecenie papieża wielokrotnie stawał na czele ważnych misji dyplomatycznych. Był znanym orędownikiem pokoju. Zasłynął z głębokiego życia ascetycznego, wiele czasu poświęcając na modlitwą. Z pietyzmem sprawował codzienną Mszę św. Zmarł w 1619 r. w Lizbonie.

Na marginesie dzisiejszej katechezy Papież wspomniał o istotnej roli, jaką w reformie Kościoła po Soborze Trydenckim odegrały zakony, między innymi kapucyni, do których należał św. Wawrzyniec. Ze swym świadectwem i nauczaniem potrafiły one przeniknąć do różnych warstw społeczeństwa. Również dziś nowa ewangelizacja potrzebuje apostołów dobrze przygotowanych, gorliwych i odważnych, aby światło i piękno Ewangelii mogło zwyciężyć nad relatywizmem etycznym i obojętnością religijną, które nadają kierunek kulturze – powiedział Papież.

kb/ rv