Antonina Karpowicz-Zbińkowska: Costanzo Festa, Magnificat, Mass Parts, Motets, Madrigals

Paul van Nevel dał się poznać jako nie tylko wyborny odtwórca muzyki dawnej, mistrz kreacji, ale także jako wybitny muzykolog, poszukiwacz muzyki dawno zapomnianej


Paul van Nevel dał się poznać jako nie tylko wyborny odtwórca muzyki dawnej, mistrz kreacji, ale także jako wybitny muzykolog, poszukiwacz muzyki dawno zapomnianej - przeczytaj felieton z cyklu Perły Muzyki Dawnej

Paul van Nevel dał się poznać jako nie tylko wyborny odtwórca muzyki dawnej, mistrz kreacji, ale także jako wybitny muzykolog, poszukiwacz muzyki dawno zapomnianej. Odkrywa on w swoich kolejnych płytach postaci zupełnie nieznane dzisiejszym słuchaczom, mimo iż w swoim czasie byli to prawdziwi giganci muzyki.

Tak np. jest z zapomnianym zupełnie włoskim kompozytorem Costanzem Festą (1490-1545). Pisałam już przy innej okazji szerzej o innej płycie z muzyką tego kompozytora nagranej przez zespół Huelgas Ensemble, czysto instrumentalnej, która jest wycinkiem potężnego dzieła, cyklu wariacji na temat La Spagna, będącego kompendium wiedzy na temat sztuki kontrapunktu, porównywalnego swoim rozmachem chyba tylko z Die Kunst der Fuge J. S. Bacha (czytaj więcej)

Płyta pt. Magnificat, Mass Parts, Motets, Madrigals stanowi przekrój twórczości Festy, od części mszalnych, Magnificat, przez 5 i 6-głosowe motety, jak np. zachwycający motet Super flumina Babylonis, które skomponowane są w chłodnym, intelektualnym stylu polifonii niderlandzkiej, wreszcie świeckie madrygały i frottola, napisane w południowym, zmysłowym stylu włoskim.

Jestem wielbicielką brzmienia zespołu Huelgas Ensemble ze względu na jego klarowność i zachowanie równowagi pomiędzy brzmieniem całości a jednocześnie wyrazistością poszczególnych głosów i to niezależnie od tego, czy dany utwór wykonują w pojedynczej czy w zdwojonej obsadzie. To brzmienie jest doskonałym narzędziem zwłaszcza w przypadku muzyki spekulatywnej, której treścią jest sama forma.

Antonina Karpowicz-Zbińkowska