Agnieszka Kołakowska i Nagroda im. Andrzeja Kijowskiego

[video id=Gb90oa8OCzQ]