Współwydawcy „Teologii Politycznej Co Tydzień”. Zobacz listę darczyńców

Bardzo dziękujemy wszystkim Darczyńcom, dzięki którym będziemy mogli wydawać kolejne numery czasopisma „Teologii Politycznej Co Tydzień”. W naszej zbiórce na ten cel wzięło udział 71 Darczyńców, którzy przekazali łącznie kwotę 12 420 zł. Honorowymi Darczyńcami Tygodnika „Teologia Polityczna Co Tydzień” są: Jolanta Domańska-Gruszka, Mirosław Gruszka, Jacek Koronacki, Wojciech Piasecki oraz Darczyńca pragnący zachować anonimowość.

„Teologia Polityczna Co Tydzień” ukazuje się dzięki temu, że darowizny na ten cel przekazali: Piotr Agatowski, Marta Arendt, Ks. Przemysław Artemiuk, Łukasz Bartnik, Paweł Bochnia, Włodzimierz Bolecki, Andrzej Cehak, Urszula i Dariusz Dąbrowscy, ks. Marek Dobrzeniecki, Róża i Marcin Dziekiewiczowie, Dariusz Fenikowski, Remigiusz Forycki, Jolanta Domańska-Gruszka i Mirosław Gruszka, Bogna Janke, Krzysztof Jastrzębski, Ks. Przemysław Kaczkowski, Ewa i Dariusz Karłowiczowie, Joanna Kasperczyk, Maria i Andrzej Klamut, Marek Koćmiel, Natalia Koperska, Jacek Koronacki, Piotr Kupnicki, Eliza Litak, Anna Łabno, Marcin Melzacki, Łukasz Młyńczyk, Grażyna Mozol, Kinga Najkowska, Marek Nowakowski, Sławomir Nowotny, Grzegorz Pacek, Joanna i Jakub Paciorkowie, Przemysław Paw, Wojciech Piasecki, Robert Raźniewski, Marek Seweryn, Bogusław Skręta, Bożena Sławińska, Paweł Sobolewski, Agnieszka Szczurek, Marek Szewczyk, Tadeusz Szwachła, Lucyna Śliwak, Marcin Świerczyna, Kamila Thiel-Ornass, Wojciech Tomczyk, Adam Tychowski, Wojciech Wasiak, Karolina Wigura, Magdalena Wiśniewska, Krzysztof Wojciechowski, Monika Madej-Wójcik i Mariusz Wójcik, Piotr Wypych, Agnieszka Zaremba, Marta de Zuniga oraz 14 darczyńców pragnących zachować Anonimowość.

Aby móc wydawać nasz tygodnik do końca 2019 roku potrzebujemy zebrać jeszcze 47 930 złotych. Zapraszamy Państwa do wyjątkowego programu Honorowych Patronów naszego tygodnika. Honorowy Patron to osoba, która obejmuje swoim mecenatem nasz tygodnik na wybrany przez siebie jeden z dziesięciu miesięcy 2019 roku. To zupełnie nowa forma wsparcia, którą proponujemy Państwu od tego roku. Honorowy Patron ma przywilej wybrania miesiąca, w którym każdy z numerów opatrzony będzie Jego imieniem i nazwiskiem wraz odpowiednią adnotacją o wsparciu (istnieje także możliwość zachowania anonimowości – prosimy o zaznaczenie takiego życzenia w tytule przelewu). W każdym miesiącu tylko jedna osoba może być Honorowym Patronem, co oznacza, że tylko 10 osób może uzyskać taki tytuł w ciągu całego roku (od marca do grudnia 2019 r.). Pakiet Honorowego Patrona to darowizna w wysokości 5 000 złotych.

Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego, co oznacza, że darowizny przekazane na naszą rzecz można odliczyć od podatku. Darowizny prosimy kierować na konto: Fundacja Świętego Mikołaja, numer: 64 2130 0004 2001 0299 9993 0001 z dopiskiem „tygodnik”.