61 współwydawców „Komedii” Wojciecha Tomczyka! Kończymy zbiórkę

Do grona współwydawców zbioru komedii Wojciecha Tomczyka dołączyło już 61 osób. Dzięki temu „Komedie” będą mogły ukazać się już wkrótce nakładem naszego wydawnictwa. Darczyńcy przekazali na ten cel łączną kwotę 9262 złotych. Pan Michał Balcerzak, Pan Wojciech Piasecki oraz Darczyńca pragnący zachować anonimowość otrzymują tytuł Honorowych Darczyńców tej książki. Wszystkim Państwu dziękujemy za hojność i wsparcie.

Zbiór „Komedie” Wojciecha Tomczyka ukaże się dzięki temu, że darowizny na ten cel przekazali: Michał Balcerzak, Andrzej Barański, Artur Bazak, Włodzimierz Bolecki, Paweł Cichocki, Paweł Drobny, Mateusz Dzieduszycki, Małgorzata Flis, Agnieszka Gasper, Włodzimierz Gąsior, Bogdan Głowacki, Paweł Grad, Marcin Har, Ewa i Dariusz Karłowiczowie, Piotr Kęcik, Maria Klamut, Agnieszka Kołakowska, Dobrochna Dembińska-Siury, Ewa i Michał Rżysko, Iwona Galińska-Wildstein, Izabela i Marek Jurkowie, Katarzyna i Bartosz Fingasowie, Ks. Waldemar Matusiak S. Chr., Ks. Przemysław Artemiuk, Monika Madej-Wójcik, Paulina i Piotr Chołdowie, Urszula i Dariusz Dąbrowscy, Alicja Kujawa,Rafał Kuks, Michał Laskowski, Magdalena Lubelska, Anna Madej, Tomasz Majak, Dariusz Makać, Andrzej Mazanek, Marcin Melzacki, Jacek Miękisz, Tomasz Morawski, Marek Nowakowski, Sławomir Nowotny, Piotr Pacholski, Joanna i Jakub Paciorkowie, Ryszard Paciorek, Wojciech Piasecki, Mariusz Reza, Michał Siciarek, Adam Skutnik, Marcin Sławiński, Zbigniew Stawrowski, Tomasz Stefanek, Kinga Świstak, Paweł Tomczyk, Paweł Ukielski, Andrzej Wacławczyk, Wojciech Widłak, Beata Wielkopolan, Krzysztof Wojciechowski, Marta Zielińska oraz trzech darczyńców pragnących zachować anonimowość.

Dziękujemy za każdą darowiznę! Premiera książki planowana jest na październik.