239 nowych stypendystów św. Mikołaja!

W roku szkolnym 2021/2022 stypendia św. Mikołaja trafią do 239 uzdolnionych i zaangażowanych społecznie uczniów z niezamożnych rodzin. Łączna kwota udzielonego wsparcia wynosi 556 480 zł.

Stypendium św. Mikołaja to roczne wsparcie dedykowane na rozwój i edukację dla dzieci, które już mają na swoim koncie pierwsze sukcesy, potrafią dzielić się swoimi talentami z innymi, a trudna sytuacja materialna rodziny uniemożliwia inwestowanie w ich pasje oraz rozwój. Stypendium zmienia życie dziecka w potrzebie! 

Wsparciem stypendialnym objęte w tym roku zostało 239 uczniów z różnych zakątków Polski, zarówno z maleńkiej Czarnej w Bieszczadach, Warszkowa na Pomorzu, Bań Mazurskich na północno-wschodnim krańcu Polski czy Pniew koło Poznania. Zdecydowana większość stypendystów w tym roku to dziewczęta. Stypendia św. Mikołaja trafią do 163 dziewczynek i 76 chłopców. 

Łączna kwota udzielonego wsparcia wynosi 556 480 zł. 

Wśród tegorocznych stypendystów jest między innymi:

Małgosia z Łańcuta. Małgosia uczy się w 3 klasie z rozszerzonym programem biologii i chemii w  liceum ogólnokształcącym. Do szkoły dojeżdża codziennie z małej miejscowości oddalonej 20 kilometrów od szkoły. Jest jedną z lepszych uczennic w swojej szkole i pełni funkcję przewodniczącej samorządu uczniowskiego.
Małgosia napisała do nas„ Nauka jest dla mnie bardzo ważna ponieważ chciałabym jak najlepiej napisać maturę i tym samym dostać się na wymarzone studia". 
Rodzina dziewczyny zmaga się z trudnościami. Małgosię i jej siostrę wychowuje samotna Mama, która utrzymuje się z pracy na półetatu. Stypendium św. Mikołaja jest wielką szansą dla dziewczyny. 

Dawid z Rucianego-Nidy. Dawid uczy się w 1 klasie w Zespole Szkół Leśnych. Jego wielką pasją jest muzyka ludowa, a także tradycje, gwara i kultura kurpiowska. Od kilku lat gra na harmonii pedałowej, która jest instrumentem ludowym tradycyjnym dla Kurpiowskiej Puszczy Zielonej. Posiada również niezwykłe osiągnięcia w grze na tym instrumencie. Interesuje się także sztuką, w tym rysunkiem oraz szkicem. Dawid pochodzi z niezamożnej rodziny wielodzietnej, z malutkiej miejscowości na mazurach. 
Otrzymane stypendium chciałby przeznaczyć na pokrycie kosztów związanych z nauką oraz grą na instrumencie.  

Stypendia św. Mikołaja przyznane w tym roku zostały we współpracy z 75 szkołami, które przystąpiły do prowadzonego przez nas programu Stypendia św. Mikołaja. Zapraszamy kolejne szkoły do współpracy! 

W sumie od 2010 roku przyznaliśmy już 3148 stypendiów. Z całego serca dziękujemy każdej osobie, która włączyła się w zbiórkę pieniędzy na stypendia dla zdolnych dzieci z niezamożnych rodzin!

Gorąco prosimy również o stałe wsparcie i ustawienie stałego przelewu na stypendia dla zdolnych uczniów z niezamożnych rodzin! KLIKNIJ